Loại chỗDiễn giải
A2TNgồi mềm
A2TLNgồi mềm điều hoà
AnNằm mềm
AnLNằm mềm điều hoà
BnNằm cứng
BnLNằm cứng điều hoà
GPGhế phụ
KCKhông chỗ
NCNgồi cứng
NCNgồi cứng không chỗ
NCNgồi cứng khuyến mại
NCLNgồi cứng điều hoà
NMNgồi mềm
NMLNgồi mềm điều hoà

 

Tra tìm giá vé tàu thống nhất

Ngày đi :
Chiều :
Mác tàu :
Ga đi :
Ga đến :